Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa informoimme yksinomaan SavoGrow Oy:n Johku-kaupan asiakasrekisteristä ja sen tietojen käsittelyn periaatteista.

Voimme ajoittain muuttaa tietojasuojakäytäntöjämme sekä tätä tietosuojaselostetta. Suosittelemmekin tutustumaan tietosuojakäytäntöihimme säännöllisesti.

1. Rekisterinpitäjä

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy
Jalkalantie 6, 77600 SUONENJOKI
0207 464 600
savogrow@savogrow.fi
2660204-2

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Olli Tiainen
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy
0207 464 620
olli.tiainen@savogrow.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Asiakastietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n ja sen asiakkaan välinen asiakassuhde (sopimus), asiakkaan antama toimeksianto, asiakkaan suostumus tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: Asiakassuhteen, jäsensuhteen, sidosryhmäsuhteiden, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta. Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä Kehitysyhtiö SavoGrown toiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset. Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely. Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, puhelinnumero(t), osoite, kotikunta, sähköpostiosoite, sukupuoli, syntymäaika, koulutus, työtilanne, asema työmarkkinoilla, asema yrityksessä sekä asiakassuhteeseen liittyvät tapaamis- ja muut tapahtumatiedot.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kun käyttäjällä ja Yritys Oy:llä on voimassa oleva keskinäinen sopimus ja/tai suostumus.

Tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen voimassa olevan lainsäädännön asettamien velvollisuuksien, kuten esim. kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ensisijaisesti saamme tiedot asiakkaalta itseltään. Lisäksi voimme kerätä tietoa julkisista tietolähteistä (esim. yritysrekisterit, yritysten kotisivut) pitääksemme asiakkaidemme tiedot ajantasalla. Kotisivuillamme käytetään evästeitä. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään palveluiden tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Evästeiden avulla kerätään tietoja siitä kuinka kävijät liikkuvat ja käyttäytyvät verkkosivuilla. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin rekisterinpitäjän tarjoamien internetpalveluiden toimivuudelle, emmekä takaa palveluiden toimivuutta ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja hyödynnetään viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti EU- ja ETA-alueella. Jos henkilötietoja käsitellään EU- ja ETA-alueen ulkopuolella, huolehdimme tietojen turvallisuudesta ja suojauksesta asianmukaisin sopimuksin (Privacy Shield suojajärjestelmä tai muu vastaava järjestely esim. EU:n komission mallisopimuslausekkeet).

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto Henkilöstö sitoutuu ryhtymään kaikkiin kohtuullisiin toimiin, jotka estävät saadun luottamuksellisen aineiston joutumisen kolmansien henkilöiden haltuun ja tietoon. Tällä tarkoitetaan mm. sitä, että asiakkaiden luovuttama aineisto ja heitä koskevat asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja kaapeissa neuvontaprosessin ajan. Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

Sähköisesti talletetut tiedot

Tiedot kerätään järjestelmän tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

Rekisteri sijaitsee Johku-palvelussa ja tietojen käsittelijänä toimii Aptual Commerce Oy. Täydellisiin rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja Aptual Commerce Oy:n tekninen ylläpitohenkilöstö.

Laajemmin Johku-palvelun tietosuojaperiaatteista: johku.fi/fi/tietosuoja

Manuaalinen aineisto

Lähtökohtaisesti vältämme rekisterissä olevien tietojen tulostamista manuaaliseksi aineistoksi. Mikäli joissain tilanteissa rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja ainoastaan rekisterinpitäjällä on aineiston käyttöoikeus.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Kehitysyhtiö SavoGrown asiakasrekisteriin on talletettu. Tietojen tarkistuspyyntö tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen savogrow@savogrow.fi.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Huomioida kuitenkin kannattaa, että Yritys Oy:n asiakasrekisteriin tallennetut tiedot syntyvät aina asiakkaan ostaessa tuotteita ja/tai palveluja. Tällöin Yritys Oy:ta sitoo myös kirjanpito- ja verolainsäädännön asettamat velvoitteet aineiston säilyttämisestä.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

13. Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies). Sivusto lähettää selaimelle pienen tiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä (väliaikaisia) istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeen tarkoituksena on parantaa käyttökokemusta sivustolla. Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, eväste hallinnoi myös sisäänkirjautumista ja pääsyä sivuille, jotka on tarkoitettu vain rekisteröityneille käyttäjille. Evästeiden avulla voidaan seurata ja tarkastella käyttäjän mielenkiinnon kohteita ja vaikuttaa tätä kautta palvelun käytettävyyteen. Internet-selaimet pääsääntöisesti hyväksyvät evästeet automaattisesti. Tarvittaessa evästeiden käytön voi poistaa selaimen asetuksista, jolloin osa toiminnallisuuksista poistuu.

Mainontaevästeitä voidaan käyttää auttamaan mainoskokemuksen optimointiin palvelun käyttäjälle. Jotkut kolmannen osapuolen toimittajat, myös Google, saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä (1 pikselin kuvatiedosto) parantaakseen mainoskokemusta.

Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät sisällä käyttäjän henkilötietoja. Verkossa suoritettuja toimintoja ei voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.